+48 63 26 28 000

n'glass

Firma GLASPO wykorzystując wiedzę na temat różnicy występującej zarówno w strukturze jak i w składzie chemicznym szkła – mającą decydujący wpływ na wytrzymałość szkła – stworzyła technologię n’glass zmniejszającą tą różnicę, a jednocześnie zwiększającą właściwości i wytrzymałość szkła.
Image is not available

Technologia n'glass®
zwiększjąca właściwości i wytrzymałóść szkła

Slider

Dzięki dobraniu odpowiednich parametrów przeprowadzania procesu uszlachetniania uzyskano modyfikację powierzchni szkła cząstkami n’glass.
Poprzez napylanie nanocząsteczek na powierzchni szkła n’glass i obróbkę w zakresie temperatur transformacji, uzyskano modyfikację struktury powierzchni szkła poprzez jony glinu.

Badania przeprowadzone na n’glass wykazały, iż na powierzchni tworzy się bardzo cienka warstwa związków glinu, która zapewnia korzystne właściwości użytkowe szkła, takie jak:
  • podwyższoną wytrzymałość na zginanie,
  • wytrzymałość na zarysowanie,
  • zwiększona mikrotwardość,
  • odporność chemiczną i termiczną szkła bez pogorszenia właściwości optycznych.

PRODUKTY